TOYOTA HILUX
BUJE ELASTICO TRASERO LARGO  4×2/4×4 SR5
OEM 90385-15016
V6791 – C2002