FIAT UNO FIRE
BUJE B.E. BARRA 脴15mm Ag 14mm
OEM 7692789
V5924-15 – C1667