FIAT REGATTA
ABRAZAD.DELANT.CENTRO 
OEM 5986416
V- – C-