FORD F-1000
BUJE SUS.TWIN I BEAN  脴14mm
OEM C5TA38177A
V5558 – C634/1